مشقِ تنهایی

 هر شب نفس می کشم

 خاطراتِ تو را . .

 وقتی همچون قاتلی خاموش به سراغم می آیند

 و چه دارم برای دفاع،

 جز خشابِ سیگار . . !

 افسوس . .

 گلوله هایم اندکند و

 شبانه هایم دراز . .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید