دلـ منـ،بگو یا علی

نبینم این طور شیکسته باشی،نبینم!پا شو،یا علی...

خدای مام بزرگه،خدای مام زورش زیاده،این قدر که تو رو بلند کنه دل من،حتی اگه سلاخی شده باشی،حتی اگه نابود و مثله شده باشی،حتی اگه هیشکی رو نداشته باشی تو این دنیای بی در و پیکر.پا شو،دل من،پا شو.بگو یا علی.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید