ای کاش من هم یک قطره بودم

فوق العاده ست سینا حجازی،فوق العاده ست ترانه ی قطره ها...

حس می کنم اشتباهی به دنیا اومدم،شاید جای من تو دریا بوده،شاید باید قطره می شدم.غریبه م تو این دنیا،بدجوری غریبه م.این غربت همیشه آزارم داده،تنها دلخوشیم اینه که بالاخره یه روزی تموم می شه این غربت...

 

قطره ها


نگاه کن به دنیا

نگاه کن به بازی

کنار هم قطاری هات باش

نباشی می بازی

دو تا قطره قدر همو می دونن

ولی آدما قدر همو نه

قدر همو قطره ها می دونن

ولی آدما قدر همو نه

آدما فکر خودشونن

فکر بُردای تنهایین

قطره ها کنار هم خوشبختن

فکر موجای دریایین

قطره ها با هم می مونن

با غم دریا می رقصن

آدما از هم دور می شن

قطره ها به هم می چسبن

 

Download

/ 0 نظر / 7 بازدید