جالم...قلبم...آهــــــــــــــ...

 امیـــر...

 داداشـــــــــــ....

 کجایی الانـــ آیـــآ ... ؟

 خــــوبی...؟

 دلم تو دلم نیست داداشـــــ...

 دلــ تو دلـــمـ نیستـــ...

 مواظبــ خودتـــ باشـــ ...

 به خدای بزرگـــ سپردمتــــ...

/ 0 نظر / 17 بازدید