سلامی به وسعت بن بست خاطرات

می خوام بنویسم بازم..

اما دست و دلم نمیره..

یاد خاطراتی که اینجا ثبتشون کردم تنمو هنوز می لرزونه..

چقدر گذشت..!

چقدر جوونی کوتاهه..!

فردا ایشالا میرم کوه..

شاید بعدش اومدمو..

نوشتم..

بازم..

/ 0 نظر / 14 بازدید