لای لالالای لالای لای...

احساساتی که باشی...

گِلِت رو که با احساس سِرِشته باشن...

اومممم...

تو هر نفس ممکن کلی اتفاق عجیب و غریب واست بیفته...

منتظرم...

هر نفس..

خداجون...

ای جان...

چه غریبم...

دارم پر در میارم...

ببین خدا جون...

دنبال در خروج نمی گردم...

این بار پرواز می کنم...

ببین...

خداجون...

/ 1 نظر / 38 بازدید
کوتلاس

احساساتی که باشی، تا بفهمن با غلتک هزار تنی از روت رد میشن. هیچ نتیجه دیگه ای غیر از این نداره. خدا وکیلی اون اسب مال خودته؟!