من منم،تو تو

با خودم تکرار می کنم تا در ذهنم حک شود :

من همینم که هستم،

کسی مجبور به پذیرفتن من نیست؛

همونطور که من مجبور به پذیرفتن کسی نیستم.

من همینم که می بینید،

کج و کوله،سیاه،سفید،کوتاه،بلند،هر چیز..!

من همینم و از قضاوتهای دیگران هراسی ندارم.

 

آزمودم عقلِ دور اندیش را

عاقبت دیوانه سازم خویش را

/ 0 نظر / 20 بازدید