خدایا..

 اون روز که زندگی رو کادوپیچ می کردی..

 اون روز که قوانین رو وضع می کردی..

 چه مجازاتی تعیین کردی..

 برای بنده ای که اینقد نادون بود که دست رد زد به این هدیه..؟

 که عطای زندگی رو به لقاش بخشید..؟

 ..

/ 0 نظر / 15 بازدید