خـــدایـــــا...

تو نبودی من تا حالا چند بار قالب تهی کرده بودم..؟

چند بار..؟

چند بار نذاشتی روح از تنم جدا بشه..؟

تو نبودی به کی تکیه می کردم..؟

به کی بگم اگه نبودی به خاک سیاه می نشستم..؟

انسان پستی هستم،

می دونم،

ولی..

هیچ وقت خودتو ازم نگیر،

چون اون روزه که روز مرگ منه،

نه روزی که آخرین نفس رو می کشم......

/ 0 نظر / 20 بازدید