پــــــروانــه پـــــــــر بـــاز کــن . . .

 پروانه!
 دیروز گذشت،
 امروز آمد،
 امروز پر راز...
 امروز پرواز...
 کرم ابریشم به پایان راه رسید...
 لاشه اش را ببین که در دیروز تو مدفون گشته ست
 نگاهی نثارش کن
 به یاد خاطرات تلخ پیله،
 پیله ای که سفید بود،اما جز سیاهی در آن نمی دیدی
 سخت بود،اما تو را برای پرواز پرورش داد
 تنگ بود اما عارفت ساخت به قدر گشایش
 به یاد تمام خاطراتی که زندگی روشن فردا را برایت ساختند
 لحظه ای سکوت کن،
 سپس پیله ی وابستگی را بدر...
 به فردا چشم بدوز
 بالهایت را به وسعت آسمان زندگی بگستر
 و پر باز کن...
 پروانه،
 پر باز کن و
 پرواز را به خاطر بسپار
 کرم ابریشم رفتنی است...

 

 علیرضـ ا ـمــروز

 


/ 1 نظر / 26 بازدید
لیلی

خیلی قشنگ بود ... به خصوص با آهنگ زیبایی که رو متنش گذاشته بودی .. من که گریه ام گرفت[گریه]