بن بست خاطرات

گفتند تو را بکشم،بن بستی کشیدم از خاطرات،خاطراتی که دوامشان طول همان بن بست بود...

باور نمی کنم ولی . . .
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٦   کلمات کلیدی: خاطرات ،جدایی

ا صـ ر ا ر   مـ ن   بـ ی   فـ ا یـ د ه   سـ ت . . .